Zadajte
Vaše vystupovanie, komunikačné zručnosti, talent, záujem o partnera a talent prezentovať sám seba v priaznivom svetle - všetky tieto faktory majú vplyv na výsledok datovania procesu. A, samozrejme, váš osobný vkus a preferencie sa ovplyvniť, ako rýchlo sa budete môcť nájsť bohatého milenca alebo krásna pani.

Vyhľadávanie pre sponzor.

Айя, 32 rokov, Shymkent, hľadám sponzora, úspešný, bohatý človek. Ochotný stať sa držal ženu, milenku. Číslo profilu: 72940. Айя, 32 rokovShymkent Lori, 38 rokov, Adelaide Hills, hľadám sponzora, úspešný, bohatý človek. Ochotný stať sa držal ženu, milenku. Číslo profilu: 71995. Lori, 38 rokovAdelaide Hills Alena, 23 rokov, Krasnodar, hľadám sponzora, úspešný, bohatý človek. Ochotný stať sa držal ženu, milenku. Číslo profilu: 72975. Alena, 23 rokovKrasnodar Aliyana, 22 rokov, Gaziantep, hľadám sponzora, úspešný, bohatý človek. Ochotný stať sa držal ženu, milenku. Číslo profilu: 72965. Aliyana, 22 rokovGaziantep Lana, 24 rokov, Moskva, hľadám sponzora, úspešný, bohatý človek. Ochotný stať sa držal ženu, milenku. Číslo profilu: 72943. Lana, 24 rokovMoskva

Vyhľadávanie pre držané žena.

Павел, 33 rokov, Moskva, hľadám vedené žena, milenka, krásna dievčina. Ochotný stať sponzorom. Číslo profilu: 72973. Павел, 33 rokovMoskva Александр, 37 rokov, Moskva, hľadám vedené žena, milenka, krásna dievčina. Ochotný stať sponzorom. Číslo profilu: 71482. Александр, 37 rokovMoskva Doni, 22 rokov, Moskva, hľadám vedené žena, milenka, krásna dievčina. Ochotný stať sponzorom. Číslo profilu: 72969. Doni, 22 rokovMoskva

Nové aktívnych užívateľov na stránke.

Alena, 23 rokov, Krasnodar, hľadám sponzora, úspešný, bohatý človek. Ochotný stať sa držal ženu, milenku. Číslo profilu: 72975. Alena, 23 rokovKrasnodar Павел, 33 rokov, Moskva, hľadám vedené žena, milenka, krásna dievčina. Ochotný stať sponzorom. Číslo profilu: 72973. Павел, 33 rokovMoskva Doni, 22 rokov, Moskva, hľadám vedené žena, milenka, krásna dievčina. Ochotný stať sponzorom. Číslo profilu: 72969. Doni, 22 rokovMoskva Aliyana, 22 rokov, Gaziantep, hľadám sponzora, úspešný, bohatý človek. Ochotný stať sa držal ženu, milenku. Číslo profilu: 72965. Aliyana, 22 rokovGaziantep Lana, 24 rokov, Moskva, hľadám sponzora, úspešný, bohatý človek. Ochotný stať sa držal ženu, milenku. Číslo profilu: 72943. Lana, 24 rokovMoskva Айя, 32 rokov, Shymkent, hľadám sponzora, úspešný, bohatý človek. Ochotný stať sa držal ženu, milenku. Číslo profilu: 72940. Айя, 32 rokovShymkent Lori, 38 rokov, Adelaide Hills, hľadám sponzora, úspešný, bohatý človek. Ochotný stať sa držal ženu, milenku. Číslo profilu: 71995. Lori, 38 rokovAdelaide Hills Александр, 37 rokov, Moskva, hľadám vedené žena, milenka, krásna dievčina. Ochotný stať sponzorom. Číslo profilu: 71482. Александр, 37 rokovMoskva

Nových užívateľov na mieste.

Alena, 23 rokov, Krasnodar, hľadám sponzora, úspešný, bohatý človek. Ochotný stať sa držal ženu, milenku. Číslo profilu: 72975. Alena, 23 rokovKrasnodar Павел, 33 rokov, Moskva, hľadám vedené žena, milenka, krásna dievčina. Ochotný stať sponzorom. Číslo profilu: 72973. Павел, 33 rokovMoskva Doni, 22 rokov, Moskva, hľadám vedené žena, milenka, krásna dievčina. Ochotný stať sponzorom. Číslo profilu: 72969. Doni, 22 rokovMoskva Aliyana, 22 rokov, Gaziantep, hľadám sponzora, úspešný, bohatý človek. Ochotný stať sa držal ženu, milenku. Číslo profilu: 72965. Aliyana, 22 rokovGaziantep Lana, 24 rokov, Moskva, hľadám sponzora, úspešný, bohatý človek. Ochotný stať sa držal ženu, milenku. Číslo profilu: 72943. Lana, 24 rokovMoskva Айя, 32 rokov, Shymkent, hľadám sponzora, úspešný, bohatý človek. Ochotný stať sa držal ženu, milenku. Číslo profilu: 72940. Айя, 32 rokovShymkent Lori, 38 rokov, Adelaide Hills, hľadám sponzora, úspešný, bohatý človek. Ochotný stať sa držal ženu, milenku. Číslo profilu: 71995. Lori, 38 rokovAdelaide Hills Александр, 37 rokov, Moskva, hľadám vedené žena, milenka, krásna dievčina. Ochotný stať sponzorom. Číslo profilu: 71482. Александр, 37 rokovMoskva
Pridať profil
Profily mužov, ktorí hľadajú pani , držal ženu , krásnu dievčinu , ako aj profily dievčat, ktorí chcú, aby sa stal concubines , a hľadajú sponzorov a úspešných mužov.
Počet profilov: 10977 Pridať profil

Комментариев: 12

{ "Enter the amount of payment" : "Zadajte čiastku, ktorá platby", "Congratulations! Operation was successfully completed." : "Blahoželáme! Operácia bola úspešne dokončená.", "Select the method of payment" : "Vyberte spôsob platby", "active to" : "aktívne dovtedy, kým ich", "Please input your login and password" : "Zadajte vaše prihlasovacie meno a heslo", "Something wrong. Reload current page and try again, or contact with support." : "Niečo zle. Načítanie aktuálnej stránky a skúste znova alebo kontaktujte podporu.", "Gifts list on" : "Darčeky na zoznam", "Gifts list off" : "Darčeky zoznam off", "Open gifts list" : "Otvorte zoznam darov", "Close gifts list" : "Zatvoriť zoznam darov", "Sound off" : "Vypnúť zvuk", "Sound on" : "Zvuk", "Error, contact your administrator." : "rror, obráťte sa na správcu.", "In your account is not enough money." : "Vo vašom účte nie je dostatok peňazí.", "Up" : "Hore", "Fill balance" : "Vyplňte rovnováhu", "Error, contact your administrator." : "rror, obráťte sa na správcu.", "Verify" : "Overenie", "Send code" : "Poslať kód", "Check code" : "Kontrolovať kód", "Code is outdated." : "Kód je zastaraný.", "Your phone number has been successfully verified!" : "Vaše telefónne číslo bola úspešne overená!", "Code livetime is ended. Please request new code." : "Kód livetime sa ukončí. Prosím, požiadať o nový kód.", "Code check limit reached. Please request new code." : "Kód skontrolujte dosiahnutá hranica. Prosím, požiadať o nový kód.", "Dialogue is added as a favorite." : "Dialóg je pridaná ako obľúbené.", "Dialogue is removed from favorite." : "Dialóg je odstrániť z obľúbených.", "New avatar have been established." : "Nový avatar boli zriadené.", "Now this album is not visible for this user." : "Teraz tento album nie je viditeľné pre tohto užívateľa.", "Now this album is visible for this user." : "Teraz tento album je viditeľný pre tohto užívateľa.", "Top is activated." : "Top je aktivovaný.", "This information is hidden because the user have trial premium" : "Táto informácia je skryté, pretože užívateľ má skúšania premium", "Premium mode is activated." : "remium je aktivovaný režim.", "Failed to send a gift. Maybe you do not have enough money in the account.": "Nepodarilo poslať darček. Možno nemáte dosť peňazí na váš účet.", "Gift sent" : "Dar je zaslaná", "Your complaint is registered." : "Vaša sťažnosť je registrovaný.", "Reveal profile" : "Odhaliť profil", "Hide profile" : "Skryť profil", "Funds transferred from your account" : "Prostriedky prevedené z účtu", "Verify link sent on email" : "Overovací odkaz sa odošle na váš e-mail.", "Verify code sent on email" : "Overovací kód, ktorý je odoslané na váš e-mail.", "Verify code sent on phone" : "Overiť kód odoslaný na telefón", "Confirmed" : "Potvrdil", "You need to add photos into album." : "Musíte pridať fotky do albumu.", "User has hidden this album to open it - ask for it in the message" : "Používateľ má skrytý tento album. Ak chcete otvoriť to, prosím, opýtajte sa na to v správe ", "Now this album closed for this user." : "Teraz tento album zatvorené pre tohto užívateľa.", "You have not enough money" : "Nemáte dosť peňazí", "Deny view my private information" : "Odoprieť prístup na moje súkromné informácie", "Allow to view my private information" : "Umožňujú zobraziť moje súkromné informácie", "Album`s name have been changed." : "Názov albumu boli zmenené.", "You have opened access to user all their hidden album" : "Máte otvorený prístupu pre používateľa na všetky svoje skryté album", "You have closed access to user all their hidden album" : "Máte zatvorené prístup na užívateľovi, aby si všetky svoje skryté album", "Chose users for action" : "Vyberte si používatelia na akciu", "Add to contacts" : "Pridať do kontaktov", "Add to favorites" : "Pridať do obľúbených", "Add to blacklist" : "Pridať do zoznamu spamových adries (blacklist", "Remove from contacts" : "Odstrániť zo zoznamu kontaktov", "Remove from favorites" : "Odstrániť z obľúbených položiek", "Remove from blacklist" : "Odstrániť zo zoznamu spamových adries (blacklist)", "You bought some contacts" : "Kúpili ste si niektoré kontakty", "It will cost " : "Náklady na It ", "RUR" : "RUR.", "To me" : "Pre mňa", "From me" : "Odo mňa", "About" : "Stručne o sebe, ktoré ste hľadali", "Interests" : "Záujmy", "Sources of inspiration" : "Zdroje inšpirácie", "Translated by %s" : "Preložil %s", "Your bid increased by " : "Vaše ponuky sa zvýšil o ", "Do you realy want to delete this album?" : "Myslíte si naozaj chcete vymazať tento album?", "Do you realy want to delete this photo?" : "Myslíte si naozaj chcete vymazať túto fotografiu?", "Message must be 1500 charesters or less." : "Správa musí obsahovať 1500 znakov alebo menej", "You added this user to blacklist" : "Ste pridali tento používateľ na čiernu listinu", "You must be a premium to see female contact information" : "Musíte mať Prémiový vidieť žena kontaktné informácie", "This information is hidden because the user does not have the status of a premium" : "Táto informácia je skryté, pretože používateľ nemá Premium stav ", "Verified" : "Overené", "This information is hidden because you have not verified your email. Please verify you email on Edit profile section." : "Táto informácia je skryté, pretože nie ste overiť váš e-mail. Prosím, skontrolujte si e-mail na Upraviť profil časti." }