ป้อน
ของรูปลักษณ์การสื่อสารความสามารถพรสวรรค์ต้องสนใจที่ interlocutor และความสามารถเพื่อนำเสนอตัวเองอยู่ใน favorable แสงสว่าง-ทั้งหมดนี้มีผลกับปัจจัยที่ผลของคนเดทกับการประมวลผล และแน่นอนส่วนตัวของรสชาติและปรับแต่งค่าจะมีผลกระทบกับว่ามันเร็วแค่ไหนที่คุณจะสามารถจะหาคนรวยคนรักหรือเป็นเมียน้อยสวยงามนะ

ค้นหาสำหรับผู้สนับสนุน.

Лисичка, 33 ปี, มอสโก, ฉันกำลังมองหาผู้สนับสนุมประสบความสำเร็จคนร่ำรวย ยินดีที่จะกลายเป็นผู้เก็บผู้หญิงคนเองค่ะ,คุณนาย โพรไฟล์เบอร์: 72536. Лисичка, 33 ปีมอสโก Lia, 26 ปี, โดฮา, ฉันกำลังมองหาผู้สนับสนุมประสบความสำเร็จคนร่ำรวย ยินดีที่จะกลายเป็นผู้เก็บผู้หญิงคนเองค่ะ,คุณนาย โพรไฟล์เบอร์: 72537. Lia, 26 ปีโดฮา Анжела, 21 ปี, มอสโก, ฉันกำลังมองหาผู้สนับสนุมประสบความสำเร็จคนร่ำรวย ยินดีที่จะกลายเป็นผู้เก็บผู้หญิงคนเองค่ะ,คุณนาย โพรไฟล์เบอร์: 72525. Анжела, 21 ปีมอสโก Катя, 30 ปี, มอสโก, ฉันกำลังมองหาผู้สนับสนุมประสบความสำเร็จคนร่ำรวย ยินดีที่จะกลายเป็นผู้เก็บผู้หญิงคนเองค่ะ,คุณนาย โพรไฟล์เบอร์: 72533. Катя, 30 ปีมอสโก Kamilla, 24 ปี, Domodedovo, ฉันกำลังมองหาผู้สนับสนุมประสบความสำเร็จคนร่ำรวย ยินดีที่จะกลายเป็นผู้เก็บผู้หญิงคนเองค่ะ,คุณนาย โพรไฟล์เบอร์: 72532. Kamilla, 24 ปีDomodedovo Nati, 30 ปี, มอสโก, ฉันกำลังมองหาผู้สนับสนุมประสบความสำเร็จคนร่ำรวย ยินดีที่จะกลายเป็นผู้เก็บผู้หญิงคนเองค่ะ,คุณนาย โพรไฟล์เบอร์: 69780. Nati, 30 ปีมอสโก

ค้นหาสำหรับเก็บผู้หญิง.

Max, 37 ปี, Lviv, ฉันกำลังมองหาเก็บผู้หญิง,นายหญิงสาวสวยนะ ยินดีที่จะกลายเป็นผู้สนับสนุน โพรไฟล์เบอร์: 69665. Max, 37 ปีLviv Алекс, 39 ปี, มอสโก, ฉันกำลังมองหาเก็บผู้หญิง,นายหญิงสาวสวยนะ ยินดีที่จะกลายเป็นผู้สนับสนุน โพรไฟล์เบอร์: 71633. Алекс, 39 ปีมอสโก Владимир, 38 ปี, Rostov-on-Don, ฉันกำลังมองหาเก็บผู้หญิง,นายหญิงสาวสวยนะ ยินดีที่จะกลายเป็นผู้สนับสนุน โพรไฟล์เบอร์: 67060. Владимир, 38 ปีRostov-on-Don Сергей К, 25 ปี, มอสโก, ฉันกำลังมองหาเก็บผู้หญิง,นายหญิงสาวสวยนะ ยินดีที่จะกลายเป็นผู้สนับสนุน โพรไฟล์เบอร์: 72450. Сергей К, 25 ปีมอสโก Денис, 29 ปี, มอสโก, ฉันกำลังมองหาเก็บผู้หญิง,นายหญิงสาวสวยนะ ยินดีที่จะกลายเป็นผู้สนับสนุน โพรไฟล์เบอร์: 71914. Денис, 29 ปีมอสโก Сергей, 56 ปี, มอสโก, ฉันกำลังมองหาเก็บผู้หญิง,นายหญิงสาวสวยนะ ยินดีที่จะกลายเป็นผู้สนับสนุน โพรไฟล์เบอร์: 69417. Сергей, 56 ปีมอสโก

ใหม่ที่ใช้งานผู้ใช้บนเว็บไซต์.

Lia, 26 ปี, โดฮา, ฉันกำลังมองหาผู้สนับสนุมประสบความสำเร็จคนร่ำรวย ยินดีที่จะกลายเป็นผู้เก็บผู้หญิงคนเองค่ะ,คุณนาย โพรไฟล์เบอร์: 72537. Lia, 26 ปีโดฮา Лисичка, 33 ปี, มอสโก, ฉันกำลังมองหาผู้สนับสนุมประสบความสำเร็จคนร่ำรวย ยินดีที่จะกลายเป็นผู้เก็บผู้หญิงคนเองค่ะ,คุณนาย โพรไฟล์เบอร์: 72536. Лисичка, 33 ปีมอสโก Катя, 30 ปี, มอสโก, ฉันกำลังมองหาผู้สนับสนุมประสบความสำเร็จคนร่ำรวย ยินดีที่จะกลายเป็นผู้เก็บผู้หญิงคนเองค่ะ,คุณนาย โพรไฟล์เบอร์: 72533. Катя, 30 ปีมอสโก Kamilla, 24 ปี, Domodedovo, ฉันกำลังมองหาผู้สนับสนุมประสบความสำเร็จคนร่ำรวย ยินดีที่จะกลายเป็นผู้เก็บผู้หญิงคนเองค่ะ,คุณนาย โพรไฟล์เบอร์: 72532. Kamilla, 24 ปีDomodedovo Анжела, 21 ปี, มอสโก, ฉันกำลังมองหาผู้สนับสนุมประสบความสำเร็จคนร่ำรวย ยินดีที่จะกลายเป็นผู้เก็บผู้หญิงคนเองค่ะ,คุณนาย โพรไฟล์เบอร์: 72525. Анжела, 21 ปีมอสโก Арина, 23 ปี, ดนีโปรเปตรอฟสค์, ฉันกำลังมองหาผู้สนับสนุมประสบความสำเร็จคนร่ำรวย ยินดีที่จะกลายเป็นผู้เก็บผู้หญิงคนเองค่ะ,คุณนาย โพรไฟล์เบอร์: 72521. Арина, 23 ปีดนีโปรเปตรอฟสค์

ผู้ใช้บนเว็บไซต์.

Lia, 26 ปี, โดฮา, ฉันกำลังมองหาผู้สนับสนุมประสบความสำเร็จคนร่ำรวย ยินดีที่จะกลายเป็นผู้เก็บผู้หญิงคนเองค่ะ,คุณนาย โพรไฟล์เบอร์: 72537. Lia, 26 ปีโดฮา Лисичка, 33 ปี, มอสโก, ฉันกำลังมองหาผู้สนับสนุมประสบความสำเร็จคนร่ำรวย ยินดีที่จะกลายเป็นผู้เก็บผู้หญิงคนเองค่ะ,คุณนาย โพรไฟล์เบอร์: 72536. Лисичка, 33 ปีมอสโก Катя, 30 ปี, มอสโก, ฉันกำลังมองหาผู้สนับสนุมประสบความสำเร็จคนร่ำรวย ยินดีที่จะกลายเป็นผู้เก็บผู้หญิงคนเองค่ะ,คุณนาย โพรไฟล์เบอร์: 72533. Катя, 30 ปีมอสโก Kamilla, 24 ปี, Domodedovo, ฉันกำลังมองหาผู้สนับสนุมประสบความสำเร็จคนร่ำรวย ยินดีที่จะกลายเป็นผู้เก็บผู้หญิงคนเองค่ะ,คุณนาย โพรไฟล์เบอร์: 72532. Kamilla, 24 ปีDomodedovo Анжела, 21 ปี, มอสโก, ฉันกำลังมองหาผู้สนับสนุมประสบความสำเร็จคนร่ำรวย ยินดีที่จะกลายเป็นผู้เก็บผู้หญิงคนเองค่ะ,คุณนาย โพรไฟล์เบอร์: 72525. Анжела, 21 ปีมอสโก Арина, 23 ปี, ดนีโปรเปตรอฟสค์, ฉันกำลังมองหาผู้สนับสนุมประสบความสำเร็จคนร่ำรวย ยินดีที่จะกลายเป็นผู้เก็บผู้หญิงคนเองค่ะ,คุณนาย โพรไฟล์เบอร์: 72521. Арина, 23 ปีดนีโปรเปตรอฟสค์
เพิ่มโพรไฟล์

ใครเป็นผู้สนับสนุนและจะทำยังไงหาให้ผู้หญิง

สำหรับคนที่เป็นผู้สนับสนุนและจะทำยังไงหาให้ผู้หญิง

ไปหาเมียน้อยก็ไม่ง่ายเลยสำหรับความสำเร็จคนเนื่องจากเขาอยู่อย่างถาวร busyness และขาดเวลา ค้นหาเป็นผู้หญิงคนต้องใช้หลายของเวลาและความพยายามกันไม่ได้ประกันที่ต้องการผลลัพธ์นจะทำมันขึ้นมาได้สำเร็จขนาดนี้

ประชุม agirl จะได้เป็นมาก tedious และน่าเบื่อถ้าเด็กยังไม่รู้ว่าเธอต้องการหรือของเธอความคาดหวังไม่ตรงกับกับของคุณหรือเป็นแค่ไม่เพียงพอกับเธอดูนะ สำหรับเรื่องวุ่นคนที่เวลาเป็นแพงและมันเกิดขึ้นดังนั้นไม่ค่อยนั่นน่าผิดหวังเดทกับของ typemight เป็น distressing น

เราบริการคือทางที่ดีที่สุดที่จะตามหาเมียน้อยในช่วงเวลาสั้นๆโดยที่ไม่ทั้งหมดนั่นไม่จำเป็นวันที่น่าเบื่อ คุณสามารถหาคนนับพันของผู้หญิงที่รู้ว่าสิ่งที่พวกเขาต้องการและจะไม่ยอมเสียเวลาของคุณ การค้นหา ตลอดเวลาผู้หญิงเลือกผู้ชายที่แข็งแกร่งและฉลาดกว่า othersand สามารถของเธอกับความรู้สึกรักษาความปลอดภัยและความสะดวกสบาย

แต่ในปัจจุบันในศตวรรษที่ 21 เป็นเอ็กซ์โปเนนท์ของจิตใจและแข็งแกร่งของผู้ชายคือของเขาอยู่ในระดับของวัสดุความสำเร็จ สวยและฉลาดผู้หญิงดู sfor เป็นคนที่สามารถหาจดหมายของเธอด้วยวัตถุดิบที่สนับสนุน เหตุผลที่ค่อนข้างง่าย:ผู้หญิงเข้าใจว่าถ้าเป็นผู้ชายคนสามารถได้รับเงินเขาก็ต้องใช้เวลานานหน่อยนะ พวกเขากำลังมองหาการปราดเปรื่อง,เชื่อถือได้แข็งแกร่งเพื่อน ปกติแล้ว,ช่างเป็นคน ishas สำเร็จทั้งหมดในช่องข้อมูลของชีวิตแต่สำหรับความรักชีวิต

ผู้หญิงที่ตัดสินใจที่จะเจอผู้สนับสนุนเป็นยังผู้หญิงคนรู้ว่าที่คู่หูของความร่ำรวยและความสำเร็จที่ชายคนควรจะไปพบเขาความต้องการนะ อย่างน้อยนี่คือหญิงสาวมาได้ เป็นปกครองเธอยังศึกษาเรื่องฉลาด,นักกีฬาและ sociable น เก็บผู้หญิงมักจะมีถาวรงานที่จริงเธอ hasan ที่น่าสนใจสำหรับมืออาชีพอย่าง ผู้หญิงคนนี้สามารถเดียวที่เกิดขึ้นกับความสำเร็จคนตั้งแต่ไม่มีชายอีกคนสามารถเก็บความสนใจเธอ

รู้จักผู้หญิงที่กำลังตามหาเป็นผู้สนับสนุนให้คนหลายของผลประโยชน์ เธอรู้ว่าสิ่งที่เธอต้องการแล้วเพราะฉะนั้นเธอแค่ไม่อทำลางวันด้วยการถ่อมตัวเลยออกอากาศหรือแค่แกล้งทำเป็นเธอรู้สึกขี้อายแม้กับตัวเอง เธอมีบางอย่างที่จะเสนอต่อแล้วผู้หญิงคนนั้นก็ได้สิ่งที่คุณต้องการเลือกการประชุมครั้งตั้งกฎแล้วขอบเขต เช่นการสื่อสารถึงเดียวระหว่างค่าที่เป็นบวกและความยินดี ดังนั้นคุณจะได้ความรู้สึกเซ็กส์และ reliabilitywith ไม่มีการทะเลาะวิวาทหรอกน่าเบื่อคืนและไม่เหมาะสมโทรนะครับ

เป็นยังผู้หญิงคนคือผู้หญิงที่ชอบเป็นพิเศษความสัมพันธ์กับเป็นพิเศษเพื่อน

ความสัมพันธ์กับเป็นยังอาจจะน่ารักกว่านี้มากและถูกกว่าความสัมพันธ์กับคนธรรมดานายหญิง ตั้งแต่ผู้หญิงธรรมดาหรือภรรยาหลังจากเวลา(และเป็นอันสั้นช่วงเวลา)relaxes,หยุดพยายามที่จะได้โปรดคุณต้องจีบตำรวจไม่คิดว่ามันจำเป็นต้องพยายามที่จะดึงดูดกันและกันความสนใจของคุณ.พวกเขากลายเป็นอผ่อนคลายและทำอะไรสักอย่างไม่ได้หรอก. พฤติกรรมแบบนี้ค่อนข้างสำหรับความช่วยเหลือจา apermanent แฟนหรือภรรยา ผู้หญิงพวกนี้มันแค่เริ่มต้นที่จะใช้มันสำหรับดูแลตัวเองด้วยเชื่อว่าผู้ชายต้องให้ของเขาที่ดีที่สุดสำหรับไม่มีอะไรยังไม่พร้อมที่จะทำบางสิ่งเป็นการตอบแทน

นั่นคือเพิ่งจะไม่เกิดขึ้นกับเก็บผู้หญิง ผู้หญิงพวกนี้รักษาของผู้สนับสนุนเป็นอาจารย์คิงและพระเจ้า พวกเขาเสมอเชื่อฟังผู้ชายและเชื่อฟังเขาอยู่ในป่า.

นั่นคือ whata เก็บผู้หญิงตัวเองบอกเรื่องมีความสัมพันธ์: -"นายหญิงเป็นอย่างง่ายดายต้องทำตัว capriciously เพื่อนเล่นเธอนะ แต่มันไม่น่าจะเป็นยังผู้หญิงคนจะอนุญาตให้ตัวเองต้องเป็นแบบนี้ตั้งแต่นี้ความสัมพันธ์ของเธอคือ"งาน". ดังนั้นตอนเย็นเป็นอิสระเสมอสำหรับเขา เมื่อผู้ชายที่โทรหาคุณเองก็เพิ่งลาออกทุกอย่างแล้วไปพบเขา ถ้าเขาต้องอยู่สำหรับคืนมากกว่าที่ฉันปลุกเขาขึ้นกับ sumptuous อาหารเช้า ในตอนเย็น,โปรแกรมรวมถึงการ massages และแน่นอนมื้อเย็นและเซ็กซ์"

แนวคิดของมายาก"นายหญิง"และ"เอาแต่หญิงคน"ก็คือบ่อยแค่สับสนถึงแม้ว่าพวกเขาเป็นตัวแทนของแตกต่างจากเดิมมากนักผู้หญิง ที่สองชนิดของ womanhas ไม่มีความตั้งใจที่จะกระโดดของเธอที่รัก ในเรื่องความสัมพันธ์คุณจะเป็นคนเดียวและเพียงหนึ่งเดียว เป็น keptie อย่างที่เป็นปกครองมันอยู่พิเศษเฉพาะเรา....ภาพที่\n ความสัมพันธ์กับเธอผู้สนับสนุน มีข้อยกเว้นแต่มันเป็นปกติแล้วคนหนุ่มสาวเด็กโง่ที่ simplywant จะลองไปรอบๆเพื่อนใหม่อารมณ์ความรู้สึก นี่ประเภทของหญิงคนนั้นเป็นเกือบจะไม่เคยเจอใน specialized เว็บไซต์เหมือนนี้

ผู้ชายรักความหลากหลายในเซ็กส์ พวกผู้ชายทั้งหมดที่พวกเขาก็รักมัน ถึงแม้ว่าคนที่เป็นภรรยาเป็นเซ็กซี่ที่รักตัวเองของมันแค่ไม่ใช่ผู้ชายทุกคนต้องเป็นรูปเป็นร่างของเขาจินตนาการเป็นจริงกับของเขาใกล้ชิดเพื่อนและแม่ของลูกของเขา และจากนั้นมันเป็นสวยงามนางบำเรอเป็นใครสามารถกลายเป็นคน embodiment ของที่ท้าทายมจินตนาการสำหรับเธอผู้ชาย

ความสัมพันธ์การประชุมกับสาวสวยคู่หู areonly หนึ่งธาตุของความสัมพันธ์น่ะ ความสัมพันธ์สำหรับ remuneration สามารถช่วยผู้ชายต้องผ่อนคลายจากเหนื่อยหรอที่ต้องมาทำงานและไอ้การได้ช่วยเหลือเขาอยู่ใน casethe อื่นๆความสัมพันธ์แค่ไม่มีเวลาแล้ว

ผู้หญิงอย่างต้องอยู่ใกล้ชิดกับความสำเร็จและกล้าน่าเชื่อถือเพื่อน ช่างเป็นผู้ชายคนสามารถที่จะให้เขากับชายคนหนึ่สบายใจและสนใจและความมั่นคงทางการเงินของโปรดของผู้หญิง นั่นคือทำไมคนนับพันของผู้หญิงดังนั้นถึงวาระแห่งความบันทึกไว้บนเว็บไซต์ของเรานะ

ตรงกันข้ามกับเป็นความเชื่อที่นิยเป็นคนยังไม่จำเป็นต้องเป็นมหาเศรษฐีที่มีเงินเก็บผู้หญิงคน มีผู้หญิงจะถูกแบ่งออกเป็นหลายประเภท:

คนแรกหมวดหมู่ที่จะเป็นส่วนใหญ่เหมือนกันหมวดหมู่:ผู้หญิงออกจากเมืองเล็กๆนะ เป็นปกครองเธอช่างสวยเหลือเกิน,ไม่ใช่หยิ่งเนื่องจากเป็นแบบง่ายๆเหตุผลที่เธอไม่เคยมีมากแค่ไหน นั่นคือเหตุผลที่นี่ประเภทของ girldoes ไม่มีดั้งเดิม"รับปรุงพัฒนาอีกเล็กน้อง"มันที่ metropolitan ผู้หญิง พวกเขามาที่เมืองใหญ่กับความหวังสำหรับชีวิตที่ดีขึ้น ช่าง kepties เป็น availablefor ส่วนใหญ่ของผู้ชายตั้งแต่พวกเขาไม่อยาก toget นทุนเงินเป็นจำนวนมาก ก่อน lifethey livedwas ธรรมดังนั้นย้ายไปที่เมืองใหญ่อาจจะ constitute พวกเขาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดความสุข ผู้หญิงพวกนี้สามารถจะซาบซึ้งกับผู้สนับสนุนธง ที่ผู้สนับสนุนเขาเป็นของเธอรูปหล่อเจ้าชายของเธอเติมเต็มความฝันและความหวังในความเป็นจริง ผู้หญิงสองคนนี้เป็นพวกพร้อมที่จะทำเรื่องมากมายที่เป็นเพื่อน นอกจากอย่างที่เป็นปกครองพวกเขาไม่มีข้อหาวัตถุต้องการตั้งแต่แรกแล้วพวกเขามาตรฐานของอาศัยอยู่ยังไม่สูงมากและพวกเขารู้จักค่าของเงิน

คนถึงขนาดนั้นหรอกครังขอ remuneration เริ่มจาก 1000 เหรียญ

ที่สองชนิดของเก็บเรื่องผู้หญิง embraces พวกผู้หญิงที่เคยอาศัยอยู่ผ้าที่งดงามและอยู่ในนิสัยต้องกินจิงเจอร์ ผู้หญิงพวกนี้เป็นแค่ไม่ได้สำหรับทุกคนพวกเขากำลังมองหาคนรวยสปอนเซอร์อย่างเดียว พวกเขาเป็นคนสวยสวยจาก standpoint ของผู้ชายส่วนใหญ่พวกเขาเป็น sociable อเป็นการพิเศษที่เสน่ห์เหมื"สายเลือดไปได้" เมื่อ manmakes เป็นปรากฏต่อสาธารณชนกับเรื่องนี้ประเภทของผู้หญิง,เขายืนยันของเขาสถานะในสังคม

ผู้ชายทุกคนสามารถตามหาผู้หญิงเก็บเรื่องผู้หญิงของบประมาณของชิมซักหน่อย มีจำนวนมากดังนั้นสวยผู้หญิงและผู้หญิงที่ความฝันไม่ใช่อย่างเดียวและไม่มากกว่าจะเจอผู้ใจกว้างผู้สนับสนุนแต่ที่ attain เป็นประสบความสำเร็จองตัวเองมั่นใจว่าคู่หูเป็นชายเต็มตัวคู่ควรกับความรักความอบอุ่น

จำนวนของโพรไฟล์: 10533 เพิ่มโพรไฟล์

Комментариев: 12

{ "Enter the amount of payment" : "ป้อนจำนวนเงินโดบประมาณของจ่ายเงิน", "Congratulations! Operation was successfully completed." : "ขอแสดงความยินดีด้วย! ปฏิบัติการสำเร็จแล้ว", "Select the method of payment" : "เลือกวิธีการของจ่ายเงิน", "active to" : "ที่ทำงานอยู่จนกระทั่", "Please input your login and password" : "ได้โปรดนำเข้าข้อมูลของคุณล็อกอินและรหัสผ่าน", "Something wrong. Reload current page and try again, or contact with support." : "อะไรบางอย่างผิดพลาด โหลดใหม่หน้าปัจจุบันแล้วลองใหม่อีกครั้ง,หรือติดต่อกับแรงสนับสนุน", "Gifts list on" : "ของขวัญรายการอยู่", "Gifts list off" : "ของขวัญรายการออก", "Open gifts list" : "เปิดรายชื่อของขวัญ", "Close gifts list" : "ใกล้ของขวัญรายการ", "Sound off" : "เสียงออก", "Sound on" : "ฟังดูอยู่", "Error, contact your administrator." : "rror ติดต่อผู้ดูแลระบบได้", "In your account is not enough money." : "ในบัญชีของคุณไม่ได้เงินมากพอ", "Up" : "ขึ้นมา", "Fill balance" : "เติมเต็มความสมดุล", "Error, contact your administrator." : "rror ติดต่อผู้ดูแลระบบได้", "Verify" : "ตรวจสอบ", "Send code" : "ส่งรหัส", "Check code" : "ดูรหัส", "Code is outdated." : "รหัสเป็นล้าสมัย", "Your phone number has been successfully verified!" : "หมายเลขโทรศัพท์ของคุเรียบร้อยแล้ยืนยันก่อน!", "Code livetime is ended. Please request new code." : "รหัส livetime เป็นจบสิ้น ได้โปรดร้องขอใหม่เป็นรหัสมอส", "Code check limit reached. Please request new code." : "รหัสไปเช็คจำกัดการเข้าถึงได้ ได้โปรดร้องขอใหม่เป็นรหัสมอส", "Dialogue is added as a favorite." : "Dialogue คือการเพิ่มเป็นโปรดของแม่", "Dialogue is removed from favorite." : "Dialogue คือถูกลบออกจากโปรดของแม่", "New avatar have been established." : "นิวแมปกับร่างอวตารได้ถูกก่อตั้งขึ้น", "Now this album is not visible for this user." : "ตอนนี้นี่คืออัลบั้มไม่สามารถมองเห็นได้สำหรับผู้ใช้นี้ได้", "Now this album is visible for this user." : "ตอนนี้อัลบั้มนี้คือรากฎสำหรับผู้ใช้นี้ได้", "Top is activated." : "สุดคือเปิดใช้งาน", "This information is hidden because the user have trial premium" : "ข้อมูลนี้ถูกซ่อนเพราะผู้ใช้ต้องการชั้นยอด", "Premium mode is activated." : "remium โหมดคือเปิดใช้งาน", "Failed to send a gift. Maybe you do not have enough money in the account.": "ล้มเหลวในการส่งของขวัญ บางทีคุณอาจยังไม่มีเงินในบัญชีของคุณ.", "Gift sent" : "ของขวัญก็ส่งมา", "Your complaint is registered." : "ขอร้องเรียนนั่นจดทะเบียนในชื่อของ", "Reveal profile" : "เปิดเผยโพรไฟล์", "Hide profile" : "ซ่อนตัวโพรไฟล์", "Funds transferred from your account" : "เงินโอนจากบัญชีของคุณ", "Verify link sent on email" : "ปลายทางเชื่อมโยงคือส่งของอีเมล", "Verify code sent on email" : "ปลายทางรหัสคือส่งของอีเมล", "Verify code sent on phone" : "ตรวจสอบรหัสส่งโทรศัพท์", "Confirmed" : "ยืนยัน", "You need to add photos into album." : "คุณต้องเพิ่มรูปภาพในอัลบั้มนะ", "User has hidden this album to open it - ask for it in the message" : "ใช้ซ่อนอัลบั้มนี้นะ ถ้าคุณต้องการที่จะเปิดมันได้โปรดให้ถามสำหรับมันในช่องเนื้อหาจดหมาย ", "Now this album closed for this user." : "ตอนนี้อัลบั้มนี้ปิดแล้วสำหรับผู้ใช้นี้ได้", "You have not enough money" : "คุณไม่มีเงินมากพอ", "Deny view my private information" : "ปฏิเสธการใช้งานส่วนตัวของผมข้อมูล", "Allow to view my private information" : "อนุญาตให้มุมมองส่วนตัวของฉันข้อมูล", "Album`s name have been changed." : "อัลบั้มชื่อของต้องเปลี่ยนแปลง", "You have opened access to user all their hidden album" : "คุณต้องเปิดใช้งานสำหรับผู้ใช้ทั้งของคุณที่ถูกซ่อนอัลบั้ม", "You have closed access to user all their hidden album" : "คุณต้องปิดใช้งานสำหรับผู้ใช้ทั้งของคุณที่ถูกซ่อนอัลบั้ม", "Chose users for action" : "เลือกผู้ใช้สำหรับการกระทำ", "Add to contacts" : "เพิ่มไปยังที่อยู่ติดต่อ", "Add to favorites" : "เพิ่มไปยังรายการโปรด", "Add to blacklist" : "เพิ่มไป blacklist", "Remove from contacts" : "ลบออกจากที่อยู่ติดต่อ", "Remove from favorites" : "ลบออกจากรายการโปรด", "Remove from blacklist" : "ลบออกจากที่ blacklist", "You bought some contacts" : "คุณซื้อที่อยู่ติดต่อ", "It will cost " : "มันต้องใช้ ", "RUR" : "RUR น", "To me" : "ฉัน", "From me" : "จากฉัน", "About" : "แต่งโลด!แต่งอยู่แป๊บนึเรื่องตัวเองว่าคุณกำลังมองหา", "Interests" : "สิ่งที่สนใจ", "Sources of inspiration" : "แหล่งข่าวของแรงบันดาลใจ", "Translated by %s" : "แปลโดย%s", "Your bid increased by " : "คุณประมูลเพิ่มโดย ", "Do you realy want to delete this album?" : "คุณ realy ต้องการจะลบอัลบั้มนี้?", "Do you realy want to delete this photo?" : "คุณ realy ต้องการจะลบรูปนี้?", "Message must be 1500 charesters or less." : "ข้อความต้องมี 1500 ตัวอักษรหรือน้อยลง", "You added this user to blacklist" : "คุณเพิ่มนี้ของผู้ใช้เพื่อที่ blacklist", "You must be a premium to see female contact information" : "คุณต้องมีชั้นยอดต้องเห็นผู้หญิงข้อมูลรายการที่อยู่ติดต่อ", "This information is hidden because the user does not have the status of a premium" : "ข้อมูลนี้ถูกซ่อนเพราะผู้ใช้ยังไม่มีสถานะของชั้นยอด ", "Verified" : "พิสูจน์", "This information is hidden because you have not verified your email. Please verify you email on Edit profile section." : "ข้อมูลนี้ถูกซ่อนเพราะคุณยังไม่ได้พิสูจน์อีเมลของคุณ. โปรดตรวจสอบคุณทางอีเมลบนแก้ไขโพรไฟล์นส่วนของตัวเอง" }