ป้อน

Terms of service

    
      
Terms of service
        
 • 1. The subject of the Agreement
  • 1.1. The Terms of service ("Agreement") governs the procedure for the use of the Internet site soderganka-top.ru (the "Site") and are concluded between the Smartlink LLC (hereinafter - the "Administration") and the individual (hereinafter - "User"), duly registered on the site in accordance with the rules under section 2 of this Agreement. For the purposes of this Agreement, the Site refers to any of its versions, united under the domain name soderganka-top.ru and working for a variety of devices, including web-site version, mobile applications and social networking applications.
  • 1.2. The agreement constitutes a public offer, and the users registered on the Site shall be deemed to have acceded to this Agreement.
  • 1.3. The agreement may be amended by the Administration without any special notification of the User. The new version of the Agreement shall enter into force on the date of its posting on the Site, unless otherwise provided by the new version of the Agreement. The current version of the Agreement is always on the page at soderganka-top.ru/th/static/oferta
 • 2. Registration, password and security
  • 2.1. In order to use the services of the Site, the User must undergo the registration procedure.Afterwards,a unique account (account) will be created for the User.
  • 2.2. In order to register a user must complete a registration form placed at soderganka-top.ru/th/user/registration (hereinafter the "About"). During the registration, the User agrees to provide accurate and complete information about himself as prompted in the questionnaire, and to keep this information up to date.
  • 2.3. The registration process includes a confirmation of the e-mailbox (e-mail), indicated by the User in the questionnaire, which is carried by the сlick-through the unique link, sent by the Administration via e-mail, to the page of the soderganka-top.ru
  • 2.4. Upon the completion of the registration procedure the user shall use its selected username (unique character account name) and password to access the site. The user is responsible for the security of its own login and password, and for all that will be done on site under the username and password. User agrees to notify the Administration in case of unauthorized (not user's permission) access to the Site with login and password and / or any other breach of security.
  • 2.5. In order to confirm the reality of the account user can obtain the status of "the verification is passed," which allows to receive a special badge, confirming the real status of the account; raise the profile position in the ranking free of charge, get a premium membership free for 30 days. To obtain the status of "verification passed" The user must specify at soderganka-top.ru/th/user/balance your payment card details. In order to verify the User's account, the temporary blocking of the amount up to US $ 1 will be done.
  • 2.6. After the period of free Premium status, the status will be extended by a period equal to the calendar month through the automatic withdrawal from the payment card once per a calendar month. The user may at any time refuse to renew the Premium status by making changes on the account settings page soderganka-top.ru/th/user/settings Money spent for the purchase of Site conventional units and reimbursable services are non-refundable. The Order of payment procedure is governed by Section 6 of this Agreement.
  • 2.7. Administration is empowered to disclose any information applicable under the official request of the state bodies
 • 3. The rights and the obligations of the User
  • 3.1. During the usage of the Site User is obliged to comply with the provisions of the current legislation of the Russian Federation and this Agreement.
  • 3.2. User shall not post through the Site the information, data, text, photographs, graphics and other materials, as well as send messages through the Site (hereinafter - the "Content"), which may violate the rights and interests of third parties.
  • 3.3. The user is fully responsible for any information uploaded, posted, transmitted, or in any other way made available via services of the Site Content. Administration is not responsible for the content posted and / or posted on the site.
  • 3.4. The User agrees:
   • a) neither upload nor transmit through the services of the Site the content that includes the materials prohibited by law to spread, including but not limited to the materials that promote pornography, violence and cruelty, pornographic or extremist material;
   • b) to respect the rights of the third parties, including the rights of authors and holders of the corresponding results of intellectual activity while posting content on the Site
   • c) if the photos posted on the website contain the image of third parties, the user shall obtain the consent of the said persons for the disclosure and / or use of images;
   • g) to avoid unnecessary humiliation of whatsoever honor, dignity and business reputation, not to post or transmit messages containing slander, coarse and offensive language and sentence while using the services of the Site
   • d) not to post on the site, not to transmit through the services of the Site Content, containing information of advertising or promotion;
   • e) does not indicate the data of third parties with the intent to impersonate another person or entity and / or community without sufficient rights, including employees of the Site;
   • g) not to spread spam (including search);
   • h) not to use the Website for placing / sending content that contains viruses or any other computer code, files or programs designed to interrupt, destroy or limit the functionality of any computer or telecommunications equipment or software for unauthorized access, and serial numbers for commercial software products and programs for their generation, logins, passwords and other means to gain unauthorized access to sites on the Internet, as well as placing links to the above information;
   • i) independently assess the content hosted / send content to meet the requirements of current legislation of the Russian Federation and this Agreement;
   • k) not to use the site for the collection, storage and dissemination of personal data to other entities, as well as placing links to email addresses, websites (url), ICQ numbers and other similar programs, phone numbers of third parties;
   • l) not to disrupt the normal operation of the Site.
  • 3.5. The User acknowledges that the administration has the discretion to refuse to place the User’s Content or to remove any Content that is posted on the site's service, without notice to the User and any explanation.
  • 3.6. User acknowledges and agrees that by posting any Content on the Site (photos, interests, age, and other personal information) user Donates Administration simple (non-exclusive) license to use the Content by any of the playback methods, public display, message broadcasting and cable recycling / transfer and communication to the public. The content can be used in any promotional and marketing materials of the Administration, including, but not limited to information on the Site mailings, leaflets and presentations. The right to use the Content is granted to the Administration for the duration of the exclusive right to appropriate content and to use the Content in all countries of the world. In case of disagreement of the User with the conditions included in this paragraph of the Agreement, the User agrees to inform the Administration, using the feedback form on the site.
  • 3.7. The user authorizes the Administration to use the email address and phone number used for the registration process for sending notifications about events and new features of the site, as well as for similar notifications from other sites (at the discretion of the Administration). To disable this functionality you need to use a special setting of the Site (soderganka-top.ru/th/user/settings) or notify the support.
  • 3.8. The User guarantees that he is the owner of exclusive rights for the content uploaded to the site. In case the Administration receives the claims from third parties related to the violation of the current legislation of the Russian Federation, including intellectual property law, the User agrees to his own and at their own expense to settle all claims arising.
 • 4. The rights and obligations of the Administration
  • 4.1. The administration is obliged to provide any information related to the Site and features of the site, as well as to respond to the notice of the user, in the manner directed pp 3.6. - 3.7. Agreement within ten (10) calendar days from the date of receipt of the request from the user.
  • 4.2. Administration has the right to request from the User any documents confirming that the user has all the necessary rights for placement of any Content on the Site.
  • 4.3. Administration has the right to suspend or terminate User's registration on the Site and / or remove any Content uploaded on the site without notice to the User and / or explanation.
  • 4.4. The administration has the right to change the content of the Site at its sole discretion.
  • 4.5. The Administration may allow third parties, including publishers and ad networks (hereinafter - the "Partners"), to show advertisements on the site. To track the interests of certain user and to display the advertisement corresponding to its interest, the partners may place cookies on users' computers to recognize your computer each time the partner displays an on-line advertising. The administration does not control the use of cookies by such partners. The user has the right to prohibit the collection of data about their behavior on the Internet by third parties using the special third-party tools.
 • 5. The rights of intellectual property
  • 5.1. The rightholder of the materials posted on the Site and its services is the Administration or the person who provide it and (or) Place. The User shall not copy, reproduce, distribute or otherwise use text, photo and video materials of the Site without the written agreement with the Administration or with the appropriate copyright.
 • 6. Payment procedure. Verification of the user.
  • 6.1. The user can use the paid services offered by the Site and / or partner of Websites. Site conditional settlement currency for payment services is a unit. Unit cost is set equal to the value of the US dollar, established in the country of residence of the User at the time of payment of purchase Units.
  • 6.2. Payment services carried out by the User in rubles at the rate set by the bank - issuer of the payment card of the user at the time of payment for the US dollar. Members - non-residents of the Russian Federation shall be entitled to payment services in any currency, not prohibited by the legislation of the country of residence, with the exchange rate as determined by the bank - issuer of the payment card of the user at the time of payment for the US dollar.
  • 6.3. When buying or receiving virtual currency the user does not acquire personal rights for the acquired units. The user receives the right to use the units to pay for certain services site soderganka-top.ru
  • 6.4. The funds spent on the purchase of units are non-refundable. Units can not be exchanged for a sum of money, if it was not decided otherwise.
  • 6.5. Choosing replenishment amounting to more than the cost of service, you are refreshing your purse on the difference between the selected recharge amount and cost of service.
  • 6.6. After selecting the service "Fill balance" and clicking the "Add", you agree with this offer and give permission to receive payment from your credit card to buy virtual currency soderganka-top.ru site subject to the following Terms of Use:
  • 6.7. By purchasing virtual currency, the user is automatically attached his debit card to his account at soderganka-top.ru and he will able to pay for services soderganka-top.ru with this card with no need to enter data. You can detach a bank card at any time in the settings of your account.
  • 6.8.User can use the acquired units during the entire period of the registration of the User on the Site.
  • 6.9. Units accrued to the account (electronic wallet)of the users can not be combined with units of other users.
  • 6.4. The unused units are canceled at the termination of the registration of the User on the Site, regardless of whether the registration terminated by the user on their own or was canceled by the Administration.
  • 6.5. Administration is not responsible for the services (goods), offers users the partners.
 • 7. Exemption from the guarantees and liability
  • 7.1. The administration does not guarantee compliance with the objectives of the specific services of the Site User.
  • 7.2. The administration does not guarantee that the services of the Site will be uninterrupted, timely, secure or error-free, that the results that may be obtained by the user will be accurate and reliable. Management reserves the right at any time to close any of the services of the Site.
  • 7.3. Administration is not responsible:
   • 7.3.1.for any direct or indirect losses caused due to the use or inability to use the services of the Site, unauthorized access to a user account;
   • 7.3.2.in case the User violates the current legislation of the Russian Federation, including a violation of intellectual property law.
  • 7.4. The Site may contain links to the other Internet resources. Administration is not responsible for the availability of such links, the content of other resources as well as the rights of third parties to the results of intellectual activity and means of individualization, used on other sites.
 • 8. Final Provisions
  • 8.1. Any dispute concerning the Agreement between the User and the Administration shall be governed in accordance with the current legislation of the Russian Federation.
  • 8.2. Shall the court state any provision of the Agreement invalid, this shall not result in the invalidity of the remaining provisions of the Agreement
   
   
{ "Enter the amount of payment" : "ป้อนจำนวนเงินโดบประมาณของจ่ายเงิน", "Congratulations! Operation was successfully completed." : "ขอแสดงความยินดีด้วย! ปฏิบัติการสำเร็จแล้ว", "Select the method of payment" : "เลือกวิธีการของจ่ายเงิน", "active to" : "ที่ทำงานอยู่จนกระทั่", "Please input your login and password" : "ได้โปรดนำเข้าข้อมูลของคุณล็อกอินและรหัสผ่าน", "Something wrong. Reload current page and try again, or contact with support." : "อะไรบางอย่างผิดพลาด โหลดใหม่หน้าปัจจุบันแล้วลองใหม่อีกครั้ง,หรือติดต่อกับแรงสนับสนุน", "Gifts list on" : "ของขวัญรายการอยู่", "Gifts list off" : "ของขวัญรายการออก", "Open gifts list" : "เปิดรายชื่อของขวัญ", "Close gifts list" : "ใกล้ของขวัญรายการ", "Sound off" : "เสียงออก", "Sound on" : "ฟังดูอยู่", "Error, contact your administrator." : "rror ติดต่อผู้ดูแลระบบได้", "In your account is not enough money." : "ในบัญชีของคุณไม่ได้เงินมากพอ", "Up" : "ขึ้นมา", "Fill balance" : "เติมเต็มความสมดุล", "Error, contact your administrator." : "rror ติดต่อผู้ดูแลระบบได้", "Verify" : "ตรวจสอบ", "Send code" : "ส่งรหัส", "Check code" : "ดูรหัส", "Code is outdated." : "รหัสเป็นล้าสมัย", "Your phone number has been successfully verified!" : "หมายเลขโทรศัพท์ของคุเรียบร้อยแล้ยืนยันก่อน!", "Code livetime is ended. Please request new code." : "รหัส livetime เป็นจบสิ้น ได้โปรดร้องขอใหม่เป็นรหัสมอส", "Code check limit reached. Please request new code." : "รหัสไปเช็คจำกัดการเข้าถึงได้ ได้โปรดร้องขอใหม่เป็นรหัสมอส", "Dialogue is added as a favorite." : "Dialogue คือการเพิ่มเป็นโปรดของแม่", "Dialogue is removed from favorite." : "Dialogue คือถูกลบออกจากโปรดของแม่", "New avatar have been established." : "นิวแมปกับร่างอวตารได้ถูกก่อตั้งขึ้น", "Now this album is not visible for this user." : "ตอนนี้นี่คืออัลบั้มไม่สามารถมองเห็นได้สำหรับผู้ใช้นี้ได้", "Now this album is visible for this user." : "ตอนนี้อัลบั้มนี้คือรากฎสำหรับผู้ใช้นี้ได้", "Top is activated." : "สุดคือเปิดใช้งาน", "This information is hidden because the user have trial premium" : "ข้อมูลนี้ถูกซ่อนเพราะผู้ใช้ต้องการชั้นยอด", "Premium mode is activated." : "remium โหมดคือเปิดใช้งาน", "Failed to send a gift. Maybe you do not have enough money in the account.": "ล้มเหลวในการส่งของขวัญ บางทีคุณอาจยังไม่มีเงินในบัญชีของคุณ.", "Gift sent" : "ของขวัญก็ส่งมา", "Your complaint is registered." : "ขอร้องเรียนนั่นจดทะเบียนในชื่อของ", "Reveal profile" : "เปิดเผยโพรไฟล์", "Hide profile" : "ซ่อนตัวโพรไฟล์", "Funds transferred from your account" : "เงินโอนจากบัญชีของคุณ", "Verify link sent on email" : "ปลายทางเชื่อมโยงคือส่งของอีเมล", "Verify code sent on email" : "ปลายทางรหัสคือส่งของอีเมล", "Verify code sent on phone" : "ตรวจสอบรหัสส่งโทรศัพท์", "Confirmed" : "ยืนยัน", "You need to add photos into album." : "คุณต้องเพิ่มรูปภาพในอัลบั้มนะ", "User has hidden this album to open it - ask for it in the message" : "ใช้ซ่อนอัลบั้มนี้นะ ถ้าคุณต้องการที่จะเปิดมันได้โปรดให้ถามสำหรับมันในช่องเนื้อหาจดหมาย ", "Now this album closed for this user." : "ตอนนี้อัลบั้มนี้ปิดแล้วสำหรับผู้ใช้นี้ได้", "You have not enough money" : "คุณไม่มีเงินมากพอ", "Deny view my private information" : "ปฏิเสธการใช้งานส่วนตัวของผมข้อมูล", "Allow to view my private information" : "อนุญาตให้มุมมองส่วนตัวของฉันข้อมูล", "Album`s name have been changed." : "อัลบั้มชื่อของต้องเปลี่ยนแปลง", "You have opened access to user all their hidden album" : "คุณต้องเปิดใช้งานสำหรับผู้ใช้ทั้งของคุณที่ถูกซ่อนอัลบั้ม", "You have closed access to user all their hidden album" : "คุณต้องปิดใช้งานสำหรับผู้ใช้ทั้งของคุณที่ถูกซ่อนอัลบั้ม", "Chose users for action" : "เลือกผู้ใช้สำหรับการกระทำ", "Add to contacts" : "เพิ่มไปยังที่อยู่ติดต่อ", "Add to favorites" : "เพิ่มไปยังรายการโปรด", "Add to blacklist" : "เพิ่มไป blacklist", "Remove from contacts" : "ลบออกจากที่อยู่ติดต่อ", "Remove from favorites" : "ลบออกจากรายการโปรด", "Remove from blacklist" : "ลบออกจากที่ blacklist", "You bought some contacts" : "คุณซื้อที่อยู่ติดต่อ", "It will cost " : "มันต้องใช้ ", "RUR" : "RUR น", "To me" : "ฉัน", "From me" : "จากฉัน", "About" : "แต่งโลด!แต่งอยู่แป๊บนึเรื่องตัวเองว่าคุณกำลังมองหา", "Interests" : "สิ่งที่สนใจ", "Sources of inspiration" : "แหล่งข่าวของแรงบันดาลใจ", "Translated by %s" : "แปลโดย%s", "Your bid increased by " : "คุณประมูลเพิ่มโดย ", "Do you realy want to delete this album?" : "คุณ realy ต้องการจะลบอัลบั้มนี้?", "Do you realy want to delete this photo?" : "คุณ realy ต้องการจะลบรูปนี้?", "Message must be 1500 charesters or less." : "ข้อความต้องมี 1500 ตัวอักษรหรือน้อยลง", "You added this user to blacklist" : "คุณเพิ่มนี้ของผู้ใช้เพื่อที่ blacklist", "You must be a premium to see female contact information" : "คุณต้องมีชั้นยอดต้องเห็นผู้หญิงข้อมูลรายการที่อยู่ติดต่อ", "This information is hidden because the user does not have the status of a premium" : "ข้อมูลนี้ถูกซ่อนเพราะผู้ใช้ยังไม่มีสถานะของชั้นยอด ", "Verified" : "พิสูจน์", "This information is hidden because you have not verified your email. Please verify you email on Edit profile section." : "ข้อมูลนี้ถูกซ่อนเพราะคุณยังไม่ได้พิสูจน์อีเมลของคุณ. โปรดตรวจสอบคุณทางอีเมลบนแก้ไขโพรไฟล์นส่วนของตัวเอง" }